2.6.13

Αγκαλιάσματα.

 το διεκδικητικό

 της αποδοχής

 το σαγηνευτικό

 το παρηγορητικό

 το ερωτικό

το πατρικό 

 το ονειρικό

 το συγκαταβατικό

 της επιστροφής

της φυγής

αγκαλιάσματα γιατί περιέχουν την παρουσία και την αλληλεπίδραση, η αγκαλιά υφίσταται και μόνη της, το αγκάλιασμα ποτέ.

από το θαυμάσιο έργο της  Montserrat Gudiol απομόνωσα μόνο τα παραπάνω, μαγευτείτε περισσότερο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: