13.8.13

εκεί που δεν ήμουν ποτέ.

κλείνω τα μάτια τα ίδια τα δυο τα παλιά και με βλέπω
το κεφάλι ψηλά το πιάσιμο στο σβέρκο τα χέρια τσίτα
μέσα στη λάσπη κάτι δεν πάει καλά εδώ η ανάσα κομ-
μένη κρατάει κρατάω έτσι μια στιγμή ώσπου το τρέμου-
λο στο κάτω πρόσωπο σημαίνει πως λέω πως κατάφερα
να πω κάτι
στον εαυτό μου

μόνο ένα πράγμα μου μένει να γυρίσω πίσω ή έστω άλλο
ένα ν' αρχίσω να χτυπιέμαι δεξιά αριστερά εδώ που κεί-
τομαι και συνεχίζω το ζιγκ ζαγκ δώσε μου ό,τι μου ανα-
λογεί κατά τον χαρακτήρα μου παρούσα διατύπωση α-
ναζητώντας εκείνο που έχασα εκεί που δεν ήμουν ποτέ

εκεί που εγώ δεν πάτησα ποτέ αλλά μπορεί άλλοι πριν
από πολύ καιρό όχι πολύ καιρό ή το ένα ή το άλλο ή και
τα δυο μια πομπή τι παρηγοριά στη δύσκολη στιγμή οι
άλλοι τι παρηγοριά


Δεν υπάρχουν σχόλια: