3.7.11

νομίζω πως αυτό είναι μία καλή αρχή, αντί συστάσεων


Δεν έχω πυθμένα.
Δεν έχω τοιχώματα.
Δεν έχω.
Δεν είμαι.


Ρούσσου Μαρία-Μάγια

Δεν υπάρχουν σχόλια: