23.4.14

οι ίδιες δίψες η φωνή το λέει.


με το νύχι τότε του δεξιού δείκτη χαράζω κι όταν σπάει
ή πέφτει μέχρι να μεγαλώσει ξανά με άλλο στην πλάτη
του Πιμ άθικτη στην αρχή από τα αριστερά ως τα δεξιά
από πάνω ως κάτω όπως στον πολιτισμό μας χαράζω τα
κεφαλαία μου

εγώ τίποτα μόνο πες αυτό πες εκείνο η ζωή σου ψηλά Η
ΖΩΗ ΣΟΥ
παύση η ζωή μου ΨΗΛΑ μεγάλη παύση ψηλά
ΣΤΟ στο ΦΩΣ παύση φως η ζωή του ψηλά στο φως σχε-
δόν οκτασύλλαβος για σκέψου τι σύμπτωση

των δικών μου τι έχω ανάγκη αυτό είναι η μεγαλύτερη
ανάγκη ν' αλλάζω σκοπιά αυτό είναι ν' αλλάζω διαρκώς
σκοπιά σε μια ζωή όπου δεν αλλάζει ποτέ ανάλογα με
τις ανάγκες αλλά οι ανάγκες οι ανάγκες ασφαλώς πάντα
εδώ οι ίδιες ανάγκες από τη μια ηλικία στην άλλη οι ί-
διες δίψες η φωνή το λέει


σιωπή όλο και μεγαλύτερη όλο και μεγαλύτερες σιωπές
αχανή διαστήματα χρόνου εμείς σε δεινή απορία όλο και
περισσότερο αυτός για απαντήσεις εγώ για ερωτήσεις
σιχαθήκαμε τη ζωή στο φως ερώτηση πόσο συχνά όχι
άλλο αριθμοί όχι άλλο χρόνος αχανής αριθμός αχανείς ε-
κτάσεις χρόνου στη ζωή του στο σκοτάδι στη λάσπη πριν
από μένα
περιέργεια κυρίως ήταν άραγε ακόμη ζωντα-
νός
Η ΖΩΗ ΣΟΥ ΕΔΩ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΜΕΝΑ πλήρης σύγχυση

Δεν υπάρχουν σχόλια: