2.7.13

Σκύβαλο ἀθανασίας.


Εἶμαι ὁ ἀκούσιος της ὑπάρξεως

ἡ κράση μου δὲν εἶναι ἄνθος εἶναι ὠμότητα
διάκειμαι χιλιόχρονος ἂν καὶ πέφτω
σὲ ματωμένα δευτερόλεπτα αἰωνίως
μ᾿ ἔχουν ἐπισημάνει οἱ ἄνεμοι

Δεν υπάρχουν σχόλια: