5.1.13

ήχος κανένας στη λάσπη

στο τέλος των μυριάδων ωρών μια ώρα δική μου ένα τέ-
ταρτο της ώρας υπάρχουν στιγμές είναι επειδή υπέφερα
θα πρέπει να υπέφερα ηθικά ήλπισα πάνω από μια φο-
ρά απελπίστηκα εξίσου η καρδιά σου ματώνει χάνεις την
καρδιά σου στάλα τη στάλα μέχρι και χύνεις ένα παρά-
ταιρο δάκρυ ενδόμυχα ήχος κανένας ούτε εικόνες πια
ούτε ταξίδια πια ούτε πείνα ούτε δίψα η καρδιά σε αφή-
νει δεν θα αργήσεις να βρεθείς εκεί το ακούω υπάρχουν
στιγμές που είναι καλές στιγμές

θα έχεις μια φωνίτσα ίσα που θα ακούγεται θα ψιθυρί-
ζεις στο αυτί του θα έχεις μια ζωούλα θα την ψιθυρίζεις
στο αυτί του θα είναι αλλιώτικη εντελώς αλλιώτικη μια
μουσική εντελώς αλλιώτικη θα βλέπεις λίγο σαν τον Πιμ
μια κραυγή μουσική ζωής αλλά στο στόμα σου θα είναι
καινούρια για σένατο ηθικό στην αρχή προτού τα πράγματα ξεφύγουν ε-
παρκές α η ψυχή που είχα εκείνες τις μέρες η αταραξία
γι' αυτό μου έδωσαν ένα σύντροφο
διαρροή σφύριγμα είναι ο αέρας του λίγου που απόμει-
νε του λίγου με το οποίο ο άνθρωπος συνεχίζει να στέ-
κεται να γελάει να κλαίει και να λέει τις σκέψεις του τί-
ποτα το σωματικό η υγεία δεν κινδυνεύει μια λέξη από
μένα και είμαι εγώ
πάλι ζορίζομαι με ανοιχτό το στόμα
για να μη χάσω ούτε δευτερόλεπτο μια πορδή μεστή
νοήματος που βγαίνει από το στόμα ήχος κανένας στη
λάσπη


η γλώσσα στομώνει με λάσπη συμβαίνει κι αυτό η για-
τρειά μία και μόνη συνεπώς τράβα τη μέσα και πιπίλησέ
την κατάπιε τη λάσπη ή φτύσε την ή το ένα ή το άλλο και
ερώτηση είναι άραγε θρεπτική και οι προοπτικές κρα-
τάνε μια στιγμή με αυτό

Δεν υπάρχουν σχόλια: